Dầu máy biến áp và dầu máy biến thế

Cơ chế phá hủy cách điện trong chính toàn bộ thiết bị rất cao áp khi thi công, ảnh hưởng chuẩn dầu biến áp
Chế độ sự cố do lão hóa dầu và cũng như bị bẩn sứ bên trong
Phóng điện qua phần bên trong chính đầu sứ máy biến áp là loại kết quả chính hiện tượng lão hóa rất đặc trưng trong sứ xuyên. Quá trình phá hủy hình thành và cũng như phát triển bên trong kênh dầu giữa lõi và cũng như phần sứ bên dưới. Cường độ điện trường trong kênh dầu và cũng như giữa nhiều bề mặt của những chi tiết đầu lõi cũng như trong ống sứ phụ thuộc vào 2 yếu tố: thiết kế cách điện chính sứ xuyên cũng như cách bố trí của đầu sứ xuyên so với các bộ phận được tiếp đất hoặc cuộn dây. Đã theo dõi việc hình thành chất cặn bán dẫn trên mặt trong chính phần sứ bên dưới hoặc xác định rằng nó làm giảm độ dự trữ an toàn điện môi trong không gian cách điện, dẫn đến phóng điện bề mặt trong chuẩn sứ xuyên.

mua dầu giá tốt rẻ
mua dầu ở đâu tốt

Quá trình phá hủy tác dụng được giới thiệu như sau:

- Dầu nhiễm xuống cấp, hình thành nhiều sản phẩm phân hủy dầu, đặc biệt là loại nhiều chất keo có chứa nhiều nguyên tử kim loại; hình thành hoặc phát triển những chất có hoạt tính bề mặt dạng anion và nước liên kết (hydrate);
- Lắng đọng nhiều chất bán dẫn trên bề mặt dưới khả năng đúng điện trường;
- Biến dạng điện trường, thay đổi sự phân bố điện áp dọc theo sứ; giảm độ bền điện môi chính dầu do sự chuyển đổi chính nước liên kết sang trạng thái hòa tan hoặc nhiều loại hạt.
- Phóng điện bề mặt, phát tỏa khí cũng như phóng điện vòng.

>>> Dầu nhớt giá tốt

Hiệu ứng điện đúng việc lắp đặt sứ xuyên. Sứ xuyên đặt gần nhiều phần tử tiếp đất tác dụng làm kéo thêm cường độ điện trường 20 - 25% và cũng như làm biến dạng về cơ bản điện trường bên trong.Trong đơn số trường hợp (ví dụ một vài loại cuộn kháng), có 1 khối lượng lớn dầu chịu ứng suất điện, vấn đề này rất nhạy cảm đối bằng sự bị bẩn dầu. Độ dự trữ an toàn điện môi đúng bộ sứ xuyên được xác định bởi vì độ bền điện môi chính kênh dầu giữa lõi hoặc sứ. Giảm độ bền điện môi chuẩn dầu có thể làm giảm độ dự trữ an toàn này xuống mức giới hạn và làm dài cường chạy phóng điện. Điện trường tác động lên những phản ứng hóa học trong dầu cũng như tạo công chuyện kiện để nhiều chất keo nhanh đông kết. Điện trường trên bề mặt sứ xuyên bẩn sẽ hút và cũng như giữ các hạt dẫn điện trong dầu máy biến áp.

Hiệu ứng nhiệt đúng máy biến áp

Nhiệt tỏa ra từ thùng dầu đúng máy biến áp quyết định nhiệt độ không khí xung quanh đầu sứ xuyên bên ngoài thùng dầu. Dầu máy biến áp là loại nguồn nhiệt chủ yếu làm nóng sứ xuyên. Còn hai nguồn nhiệt nữa, đó là tổn hao điện môi trong lõi hoặc tổn thất điện trở trong ty sứ. Tổn thất điện trở này không ảnh hưởng lớn đến sự phân bố nhiệt độ và nếu dòng điện qua ty sứ nhỏ hơn 0,5 phí trị dòng điện danh định. Sự trao đổi nhiệt chính diễn ra trong kênh dầu giữa lõi hoặc sứ, đặc biệt vô cùng mạnh tại phần gần bằng đáy của các ống lắp đặt gần với lớp dầu bên trên chính máy biến áp. tại đây, dòng đối lưu chảy xuống tiến gần bằng bề mặt chuẩn lõi. Đôi chỗ, nhiệt độ tối đa chuẩn dầu trong sứ xuyên công năng nhờ nhiệt độ đúng lớp dầu trên cùng, thậm chí còn khả năng rất cao hơn. Quá trình làm mát dầu trong ống sứ có khả năng thúc đẩy sự hình thành nhiều chất keo.
Ảnh hưởng chính loại dầu và cũng như tính tương thích đúng dầu với những vật liệu khác
Kinh nghiệm thực tế và cũng như kết quả thử nghiệm trong phòng trên tương đối nhiều mẫu sứ xuyên đáp ứng thấy sự suy giảm mức cách điện đúng sứ xuyên trên thực tế chỉ xảy ra bằng loại dầu được xử lý với axit có hàm lượng carbua hydro thơm tương đối khá cao (CA = 17%), bằng những chức năng sau: rất háo nước, hàm lượng nước liên kết cao; điểm anilin 71oC có có thể thúc đẩy sự tương tác với những vòng đệm rất cao su, đặc biệt là với tác nhân tạo dẻo, hoặc có xu hướng hình thành những nhãn hàng lão hóa phân cực cũng như bùn cặn. Cũng thấy rằng những loại vòng đệm chịu dầu lại có những ảnh hưởng khác nhau đối nhờ quá trình tăng tốc lão hóa dầu. Đặc biệt là loại các vòng đệm có chứa tác nhân hoá dẻo có thể góp phần làm suy giảm chất lượng dầu cũng như có công dụng thúc đẩy hình thành các chất lắng đọng bán dẫn trên mặt sứ.

>>> Dau tuan hoan tốt

Chế độ sự cố do bẩn mặt ngoài sứ bên dưới

Kinh nghiệm phục vụ thấy rằng độ bền điện môi chuẩn phần dầu trong sứ xuyên cao áp tác dụng rất nhạy cảm với dầu máy biến áp nhiễm bẩn nhiều hạt dẫn điện. Đã có khá nhiều trường hợp được ghi nhận liên quan nhờ sự tụ bám cacbon lên phần dưới đúng sứ mà nguyên nhân ban đầu là sự quá nhiệt cục bộ chính lõi, hoặc sự tụ bám nhiều hạt sắt lên mặt sứ do mài mòn nhiều ổ trục máy bơm cung cấp. Sự hình thành các chất keo chứa hạt kim loại gây nên bởi vì quá trình lão hóa dầu với khá cao su và cũng như những hạt kim loại chính máy biến áp cũng được coi là đơn nguyên nhân rất đặc trưng đúng hiện tượng bị bẩn sứ. Điện trường xung quanh sứ xuyên có công năng thúc đẩy quá trình sứ thu hút nhiều hạt kim loại (hiệu ứng bẫy). Phân bố không đều điện áp dọc theo ống sứ gần mối ghép vòng đệm cùng bằng sự tồn ở chính điện trường trong vùng này là loại hiện tượng đặc trưng đúng nhiều sứ xuyên kiểu tụ điện. Cường độ điện trường cực đại nằm ở tại ngay gần mối ghép vòng đệm. t
ăng điện trường tác dụng làm kéo dài "hiệu ứng bẫy" và cũng như mở rộng thêm vùng nhiễm bẩn.
Cơ chế gây hư hại sứ xuyên có thể là như sau: Hình thành cặn dẫn điện do quá trình lão hóa phức tạp của dầu máy biến áp khi có mặt chất chiết lọc vòng đệm cao su và kim loại đúng máy biến áp. Cùng nhờ các kim loại hoà tan hoặc lơ lửng trong dầu máy biến áp, chất này khả năng gây nên hiện tượng bám dính dưới tác dụng chuẩn điện trường tạo nên bởi vì sứ xuyên cũng như những bộ phận nối đất chuẩn máy biến áp. Sự khác nhau về chất lượng dầu máy biến áp hoặc dầu trong sứ xuyên cũng như sự chênh lệch nhiệt độ dầu công năng là loại những đặc điểm chủ yếu lý giải đáp ứng sự hình thành những vết bẩn chỉ trên trên mặt ngoài mà thôi. Gia làm dài cục bộ cường độ điện trường trong không gian “giữa sứ xuyên hoặc vỏ thùng dầu máy biến áp” cũng có thể dẫn đến sự tập trung nhiều chất dẫn điện trong vùng này. cho nên, vấn đề này khả năng giải thích phục vụ sự hình thành những vệt bán dẫn dọc theo sứ.

Cần xem xét các đặc điểm nguy hiểm sau do ảnh hưởng chính các vết bẩn:
- Giảm chiều dài đường rò trên sứ (hoặc khoảng cách cách điện), cũng như do đó giảm điện áp khởi đầu gây phóng điện bề mặt;
- Giảm hiệu ứng màn chắn của màn chắn nối đất (lớp nối đất) và cho nên làm làm dài thêm điện trường trên bề mặt sứ gần bằng ống lồng nối đất, đặc biệt là loại gần bằng địa vị vòng đệm;
- Kéo thêm cường “hiệu ứng bẫy” đúng sứ bẩn, thu hút nhiều hạt dẫn điện ra khỏi dầu máy biến áp.
Sự tồn ở tại của vết bẩn có tính dẫn điện trên sứ công dụng được xem là sự “mở rộng” ống lồng nối đất, làm giảm hiệu ứng màn chắn chuẩn lớp nối đất chính lõi. Hiện tượng này công dụng khiến cường độ điện trường cực đại kéo thêm đáng kể. Từ đó khả năng giải thích lý do độ bền điện môi chính sứ xuyên giảm đi đáng liệt ra cũng như có thể xuất hiện phóng điện trong vùng gần với địa vị ghép mối vòng đệm chính sứ xuyên bẩn.
Phá hủy cách điện giấy tẩm dầu đúng sứ xuyên loại không kín của máy cắt điện cao áp
Khi tháo sứ xuyên đúng một máy cắt điện (MCĐ) dầu 220 kV bị sự cố trong vận hành, người ta thấy có rất nhiều sáp mạng (X wax). Sự cố xảy ra sau khi MCĐ hoạt động được khoảng 3 năm. Kết quả phân tích khí (DGA) nhiều mẫu dầu chính cùng loại sứ xuyên (trên 20 chiếc) cho thấy nồng độ hyđro rất cao (tới 3,5%), nồng độ methan thấp hơn nhưng cũng vượt mức đáp ứng phép (tới 0,5%), có ethane (tới 0,2%), và ôxit cacbon (khoảng 0,5%). các sứ xuyên này được tháo ra và chuyển phục vụ nhà tinh chế để nghiên cứu. những thử nghiệm thực hiện trên đơn phần chuẩn nhiều sứ xuyên này đáp ứng thấy rằng đối với cách điện chủ yếu, tgd thêm đáng liệt ra tùy theo điện áp, phóng điện tại mức cao (tới vài trăm pC). Ngay ở tại điện áp thấp (10kV), tgd cao hơn một,5 - hai lần so nhờ nhiều phí trị ghi trên nhãn máy. tất cả những sứ xuyên đề cập tại trên đều được nạp loại dầu GK. Trong các sứ xuyên nạp dầu T-750, loại kết cấu không có gioăng, kết cấu cách điện giống hệt ví dụ những sứ xuyên nói trên, ở cùng cường độ điện trường sử dụng, thì lại không thấy hình thành sáp. như vậy, nguyên nhân xuất hiện PD trong các sứ xuyên được khảo sát phải nằm chính ngay trong sự khác nhau về khả năng chính hai loại dầu là GK và T-750. Kết quả nghiên cứu cho thấy dầu GK có khả năng tạo khí khá nhiều hơn (hệ số tạo khí chính dầu GK lớn hơn gấp 2,5 lần so nhờ dầu T-750, do đó tạo công chuyện kiện cho quá trình hình thành sáp (hỗn hợp khí-dầu) trong dầu GK dễ hơn so bằng ở dầu T-750. bởi độ hòa tan những loại khí trong khí quyển đối bằng dầu GK trên thực tế là tương đương nhờ dầu T-750 nên không chứa tại sao dùng cho rằng nguyên nhân xuất hiện PD trong cách điện sứ xuyên có liên quan đến sự hình thành các bọt khí khi thay đổi nhiệt độ dầu máy biến áp.

Share this video :

Đăng nhận xét

 
Support : Dịch vụ cho thuê | xe du lịch | có lái
Copyright © 2011. Cho Thuê Xe Du Lịch - All Rights Reserved địa chỉ cho thuê xe giá tốt lái cứng cho thue xe 4 cho thue xe du lich 7 cho cong ty can thue xe